Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering
Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
6 Bedrijfsvoering -41 -38 -2 1
Totaal lasten -41 -38 -2 1
Baten
6 Bedrijfsvoering -41 -38 -2 1
Totaal baten -41 -38 -2 1

Capaciteit

Terug naar navigatie - Capaciteit
Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
6 Bedrijfsvoering 3.725 -1.492 -1.209 -1.266 5.368
Totaal lasten 3.725 -1.492 -1.209 -1.266 5.368
Baten
6 Bedrijfsvoering 3.725 -1.492 -1.209 -1.266 5.368
Totaal baten 3.725 -1.492 -1.209 -1.266 5.368

Bijdrage derden

Terug naar navigatie - Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen. 

Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
1 Bestuur 320
2 Infrastructuur -7.766 6.969
3 Omgeving -22.383 28.699 3.348 64 107
4 Economie 535
5 Mienskip 914
6 Bedrijfsvoering 901 3 1 1 1
7 Algemene dekkingsmiddelen -441
Totaal lasten -27.920 35.671 3.349 65 108
Baten
1 Bestuur 320
2 Infrastructuur -7.766 6.969
3 Omgeving -22.383 28.699 3.348 64 107
4 Economie 535
5 Mienskip 914
6 Bedrijfsvoering 901 3 1 1 1
7 Algemene dekkingsmiddelen -441
Totaal baten -27.920 35.671 3.349 65 108

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringen x € 1.000
Progr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
2 Infrastructuur -46.383 -9.035 -948 25.034 -5.138
3 Omgeving -15.984 16.897
Totaal lasten -62.367 7.862 -948 25.034 -5.138
Baten
2 Infrastructuur -46.383 -9.035 -948 25.034 -5.138
3 Omgeving -15.984 16.897
Totaal baten -62.367 7.862 -948 25.034 -5.138

Nominaal

Terug naar navigatie - Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
3 Omgeving 33 60 60 60 60
5 Mienskip 7 7
7 Algemene dekkingsmiddelen -40 -67 -60 -60 -60
Totaal lasten 0 0 0 0 0
Baten
3 Omgeving 33 60 60 60 60
5 Mienskip 7 7
7 Algemene dekkingsmiddelen -40 -67 -60 -60 -60
Totaal baten 0 0 0 0 0

Schuiven binnen programma

Terug naar navigatie - Schuiven binnen programma

Binnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.

Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
3 DNA vismigratie -504
3 Vismigratie LIFE 504
3 De Nieuwe Afsluitdiijk VMR deel 2 -3.100
3 De Nieuwe Afsluitdiijk VMR LIFE 3.100
3 De Nieuwe Afsluitdiijk DNA DU -2
3 De Nieuwe Afsluitdiijk RAA Duurzame Energie 2
5 Taalbeleid -8 8
5 Indexering taalbeleid 8 -8
5 Saldo STUFT St Utjouwerij Frysk Toaniel -1
5 Taalbeleid 1
5 Frieslandpop -2
5 Indexering Frieslandpop 2
5 Monumenten en cultuurhistorie en prijsvraag -70
5 Prijsvraag project nije fitaliteit -20
5 Erfgoeddeal Greppellan 90
6 Capaciteitdoedeling -153
6 Eindheffing werkkosten 153
6 Project digitaliseringsstrategie subsidiezaken -1.430
6 IFZ 1.430
Totaal lasten 0 0 0 0 0
Baten
3 De Nieuwe Afsluitdiijk VMR deel 2 -3.100
3 De Nieuwe Afsluitdiijk VMR LIFE 3.100
3 De Nieuwe Afsluitdiijk DNA DU -2
3 De Nieuwe Afsluitdiijk RAA Duurzame Energie 2
5 Monumenten en cultuurhistorie en prijsvraag 20
5 Erfgoeddeal Greppellan -20
6 Project digitaliseringsstrategie subsidiezaken -700
6 IFZ 700
Totaal baten 0 0 0 0 0

Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

Terug naar navigatie - Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

In onderstaande tabel zijn de mutaties binnen de reserve Breed Cofinancieringsbudget per programma opgenomen.

Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
R. BCB EU Interreg VB BIOCAS -4
R. BCB EU Proceskosten EFRO/EZ Europa 32
R. BCB EU EFRO/EZ Noord Ned verdient circulair -14
R. BCB EU Interreg VIA X-Lives -1
R. BCB EU Interreg VIA Emphati -1
R. BCB EU Interreg VA Arbeidsmarkt 2.0 -4
R. BCB EU Interreg VIA Kleinprojectenfonds -1
R. BCB EU Interreg VIA Paludi & Markt -1
R. BCB EU Interreg VB Inland Waterway Transp solut -44
R. BCB EU Interreg VA Waddenagenda -66
R. BCB EU Interreg Europe Biodiv Governance BIOGOV -36
R. BCB EU Interreg Europe Biodiv Governance BIOGOV -57
R. BCB EU EU-project SCREEN -66
R. BCB EU Interreg Europe Iwatermap -26
R. BCB EU Interreg VA Project waterkwal Waddenzee -41
R. BCB EU European sport for all games -8
R. BCB EU EFRO/EZ Europa GS voorw 338
Totaal lasten 0 0 0 0 0
Baten
R. BCB EU Interreg VB BIOCAS -4
R. BCB EU Interreg VA Arbeidsmarkt 2.0 -4
R. BCB EU Interreg VIA X-Lives -1
R. BCB EU Interreg VIA Emphati -1
R. BCB EU Proceskosten EFRO/EZ Europa 32
R. BCB EU EFRO/EZ Noord Ned verdient circulair -14
R. BCB EU Interreg VA Waddenagenda -66
R. BCB EU Interreg VA Project waterkwal Waddenzee -41
R. BCB EU Interreg Europe Iwatermap -26
R. BCB EU Interreg VB Inland Waterway Transp solut -44
R. BCB EU EU-project SCREEN -66
R. BCB EU Interreg Europe Biodiv Governance BIOGOV -36
R. BCB EU European sport for all games -8
R. BCB EU EFRO/EZ Europa GS voorw 279
Totaal baten 0 0 0 0 0