Bijlage 4. Overzicht investeringen

Onderhanden en opgeleverde investeringen

Terug naar navigatie - Onderhanden en opgeleverde investeringen
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
Bestedingen Begroot Bestedingen Inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde
Project 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 31-12-2024
Totaal Bedrijfsmiddelen 16.646.013 5.338.100 123.052 9.624.191 0 0 7.021.822 5.338.100 7.144.874
Totaal Grondbeleid 81.561.381 63.951.900 14.519.546 39.809.147 23.702.500 233.580 41.752.234 40.249.400 56.038.200
Totaal Projecten 1.096.660.601 73.261.900 11.455.843 699.213.052 35.640.200 11.453.364 397.447.549 37.621.700 397.450.028
Eindtotaal 1.194.867.995 142.551.900 26.098.440 748.646.390 59.342.700 11.686.944 446.221.605 83.209.200 460.633.101

Bijlage 4 - uitgebreid

Terug naar navigatie - Bijlage 4 - uitgebreid
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
Bestedingen Begroot Bestedingen Inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde
Project 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 31-12-2024 Voortgang tijdsplanning Voortgang financieel
Doorstep 3 2024 0 1.728.000 4.786 0 0 0 0 1.728.000 4.786 ligt op schema ligt op schema
Smartphones 2023 0 440.000 6.179 0 0 0 0 440.000 6.179 ligt op schema ligt op schema
Videowal met omkasting en podium commissiezaal 0 50.000 27.222 0 0 0 0 50.000 27.222 ligt op schema ligt op schema
Servers 2024 0 550.000 0 0 0 0 0 550.000 0 ligt op schema ligt op schema
Netwerk 2024 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 ligt op schema ligt op schema
Telefooncentrale 2024 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 ligt op schema ligt op schema
Totaal bedrijfsmiddel ICT 0 3.168.000 38.187 0 0 0 0 3.168.000 38.187
Stelpost energieneutrale gebouwen programma 2 0 407.300 0 0 0 0 0 407.300 0 ligt op schema ligt op schema
Glas vervangen monumentaal deel energie neutr geb 12.475 48.100 4.720 0 0 0 12.475 48.100 17.195 ligt op schema ligt op schema
Aanwezigheidsdetectie energie neutrale gebouwen 0 79.000 0 0 0 0 0 79.000 0 ligt op schema ligt op schema
PV panelen op dak energie neutrale gebouwen 0 146.800 2.571 0 0 0 0 146.800 2.571 ligt op schema ligt op schema
Aansl warmtenet va 2027 energie neutrale gebouwen 8.175 76.800 0 0 0 0 8.175 76.800 8.175 ligt op schema ligt op schema
Led verlichting energie neutrale gebouwen 213.687 324.900 0 0 0 0 213.687 324.900 213.687 ligt op schema ligt op schema
Energie neutraal maken 4 steunpunten 0 137.000 32.003 0 0 0 0 137.000 32.003 ligt op schema ligt op schema
Totaal Energie neutrale provincie 234.337 1.219.900 39.294 0 0 0 234.337 1.219.900 273.631
NIDO SYNTOS aanh-strooimach type B11-21 AWESN-350 0 37.500 0 0 0 0 0 37.500 0 ligt op schema ligt op schema
Totaal Gladheidsbestrijding algemeen 0 37.500 0 0 0 0 0 37.500 0
12 Belhokjes 2024 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 ligt op schema ligt op schema
Totaal Huisvesting 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0
Swettehus totaal 12.794.584 417.700 18.448 9.624.191 0 0 3.170.393 417.700 3.188.841 ligt op schema ligt op schema
Steunpunt Swettehus totaal 12 jaar 289.500 0 0 0 0 0 289.500 0 289.500 ligt op schema ligt op schema
Steunpunt Swettehus totaal 24 jaar 1.710.000 0 0 0 0 0 1.710.000 0 1.710.000 ligt op schema ligt op schema
Steunpunt Swettehus totaal 48 jaar 1.537.000 0 0 0 0 0 1.537.000 0 1.537.000 ligt op schema ligt op schema
Steunpunt Bolsward 80.592 100.000 27.122 0 0 0 80.592 100.000 107.714 ligt op schema ligt op schema
Kaploods Dokkum 0 145.000 0 0 0 0 0 145.000 0 ligt op schema ligt op schema
Rieten dak Skulherne 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 ligt op schema ligt op schema
Totaal Steunpunten 16.411.676 812.700 45.570 9.624.191 0 0 6.787.485 812.700 6.833.055
Totaal Bedrijfsmiddelen 16.646.013 5.338.100 123.052 9.624.191 0 0 7.021.822 5.338.100 7.144.874
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
Bestedingen Begroot Bestedingen Inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde
Project 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 31-12-2024 Voortgang tijdsplanning Voortgang financieel
Anticiperende aankoop opstal 534.283 15.600 7.379 3.857 546.100 0 530.426 -530.500 537.805 nvt nvt
Strategische grondvoorraad 2.620.641 20.879.300 8.174.547 48.005 -48.000 0 2.572.637 20.927.300 10.747.184 nvt nvt
Totaal Grondbeleid 3.154.924 20.894.900 8.181.926 51.861 498.100 0 3.103.063 20.396.800 11.284.989
Natuurgrond tbv internationale opgave 12.610.917 10.481.500 0 3.202.632 -885.700 0 9.408.285 11.367.200 9.408.285 nvt nvt
Natuurgrond tbv provinciale opgave 10.893.599 0 0 2.983.739 -1.667.600 0 7.909.860 1.667.600 7.909.860 nvt nvt
IKG Gronden buiten herijkte NNN 33.549.311 4.425.000 4.426.283 15.250.624 -2.621.600 233.230 18.298.687 7.046.600 22.491.740 nvt nvt
Grond in expl. Natuurgrond tbv internat. opgave 649.643 0 0 -111.098 0 0 760.741 0 760.741 nvt nvt
Grond in expl. Natuurgrond tnv prov. opgave 1.831.873 0 0 218.625 0 0 1.613.248 0 1.613.248 nvt nvt
Totaal Natuurpact 59.535.343 14.906.500 4.426.283 21.544.522 -5.174.900 233.230 37.990.821 20.081.400 42.183.875
Veenweidevisie grond De Welle Woudsend 168.604 3.100 159 8.797 162.800 0 159.807 -159.700 159.966 nvt nvt
Gebiedsproject Aldeboarn - De Deelen 6.789.049 8.858.500 1.506.374 6.781.700 8.865.800 0 7.349 -7.300 1.513.723 nvt nvt
Gebiedsproject Hege Warren 11.766.400 18.721.300 371.794 11.275.205 18.783.100 350 491.195 -61.800 862.639 nvt nvt
Gebiedsproject Idzegea 147.062 567.600 33.010 147.062 567.600 0 0 0 33.010 nvt nvt
Totaal Veenweide 18.871.114 28.150.500 1.911.337 18.212.764 28.379.300 350 658.350 -228.800 2.569.337
Totaal Grondbeleid 81.561.381 63.951.900 14.519.546 39.809.147 23.702.500 233.580 41.752.234 40.249.400 56.038.200
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
Bestedingen Begroot Bestedingen Inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde
Project 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 2024 1-1-2024 2024 31-12-2024 Voortgang tijdsplanning Voortgang financieel
PAB Glasvezel en programmakosten 9.880.057 1.400.000 41.381 1.546.089 0 0 8.333.968 1.400.000 8.375.349 ligt op schema ligt op schema
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 1.713.022 154.500 0 1.669.258 138.300 43.765 43.765 16.200 0 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 10 jr. 521.859 45.900 43.765 0 0 0 521.859 45.900 565.624 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 25 jr. 727.955 63.900 0 0 0 0 727.955 63.900 727.955 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 50 jr. 324.680 28.500 0 0 0 0 324.680 28.500 324.680 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Zuid-Westhoek 2.357.798 240.500 0 2.349.587 10.100 10.100 8.211 230.400 -1.889 ligt op schema ligt op schema
PAB Cluster Zuid Westhoek 10 jr. 550.472 3.100 3.100 0 0 0 550.472 3.100 553.572 ligt op schema ligt op schema
PAB Cluster Zuid Westhoek 25 jr. 798.065 4.600 4.600 0 0 0 798.065 4.600 802.665 ligt op schema ligt op schema
PAB Cluster Zuid Westhoek 50 jr. 431.050 2.400 2.400 0 0 0 431.050 2.400 433.450 ligt op schema ligt op schema
FMP Afstandbed bruggen cluster Dokkum 790.233 -12.700 27.540 603.349 -66.300 0 186.884 53.600 214.424 ligt op schema ligt op schema
FMP Afstbed bruggen cluster Leeuwarden 2.641.851 2.530.000 1.680 2.235.134 4.267.500 1.217.268 406.717 -1.737.500 -808.870 met risico voor mogelijke afwijkingen met risico voor mogelijke overschrijdingen
PAB Aansluiting bruggen op swettehus 10 jr. 719.900 0 0 0 0 0 719.900 0 719.900 ligt op schema ligt op schema
PAB Aansluiting bruggen op Swettehus 25 jr. 498.500 -881.200 0 0 0 0 498.500 -881.200 498.500 ligt op schema ligt op schema
PAB Aansluiting bruggen op Swettehus 1.269.602 1.479.600 57.888 1.218.400 0 0 51.202 1.479.600 109.090 ligt op schema ligt op schema
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 10 jr 279.800 0 0 0 0 0 279.800 0 279.800 ligt op schema ligt op schema
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 25 jr 419.800 0 0 0 0 0 419.800 0 419.800 ligt op schema ligt op schema
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 50 jr. 233.200 0 0 0 0 0 233.200 0 233.200 ligt op schema ligt op schema
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 1.109.932 67.200 32.676 1.077.200 0 0 32.732 67.200 65.408 ligt op schema ligt op schema
Sudergoabrege en Panhuysbrug 10 jaar 183.102 30.000 30.000 0 0 0 183.102 30.000 213.102 ligt op schema ligt op schema
Sudergoabrege en Panhuysbrug 25 jaar 274.695 45.000 45.000 0 0 0 274.695 45.000 319.695 ligt op schema ligt op schema
Sudergoabrege en Panhuysbrug 50 jaar 152.513 25.000 0 0 0 0 152.513 25.000 152.513 ligt op schema ligt op schema
Sudergoabrege en Panhuysbrug 710.866 11.500 0 647.310 75.000 75.000 63.556 -63.500 -11.444 ligt op schema ligt op schema
PAB Brug Baard 157.865 163.200 5.150 0 321.000 0 157.865 -157.800 163.015 ligt op schema ligt op schema
PAB Brug Baard 10 jaar afschrijving 0 192.000 0 0 0 0 0 192.000 0 ligt op schema ligt op schema
PAB Brug Baard 25 jaar afschrijving 0 290.000 0 0 0 0 0 290.000 0 ligt op schema ligt op schema
PAB Brug Baard 50 jaar afschrijving 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000 0 ligt op schema ligt op schema
Steunpunt Swettehus totaal 100 jaar 1.197.000 0 0 0 0 0 1.197.000 0 1.197.000 ligt op schema ligt op schema
Steunpunt Swettehus totaal 30 jaar 171.000 0 0 0 0 0 171.000 0 171.000 ligt op schema ligt op schema
Totaal Afstandsbediening 28.114.817 6.043.000 295.180 11.346.326 4.745.600 1.346.133 16.768.491 1.297.400 15.717.538
Busremise Schiermonnikoog 184.299 1.485.700 163.116 0 0 0 184.299 1.485.700 347.415 met risico voor mogelijke afwijkingen met risico voor mogelijke overschrijdingen
Aanpassing busstation Sneek 938.412 61.600 2.757 0 0 0 938.412 61.600 941.168 ligt op schema ligt op schema
Aanpassing bus/treinhaltes 245.264 754.800 0 0 0 0 245.264 754.800 245.264 ligt op schema ligt op schema
Busremise Schiermonnikoog inrichting 0 57.200 0 0 0 0 0 57.200 0 met risico voor mogelijke afwijkingen met risico voor mogelijke overschrijdingen
Busremise Schiermonnikoog Aanschaf grond 0 220.000 187.611 0 0 0 0 220.000 187.611 met risico voor mogelijke afwijkingen met risico voor mogelijke overschrijdingen
Busremise Schiermonnikoog Installaties 0 202.400 0 0 0 0 0 202.400 0 met risico voor mogelijke afwijkingen met risico voor mogelijke overschrijdingen
Busstation Heerenveen 23.897 764.200 50.121 0 0 0 23.897 764.200 74.018 ligt op schema met risico voor mogelijke overschrijdingen
Totaal Busremises 1.391.872 3.545.900 403.604 0 0 0 1.391.872 3.545.900 1.795.476
CA: Algemeen 396.038.154 6.084.300 1.657.781 241.237.055 6.653.400 1.420.672 154.801.099 -569.100 155.038.208 met risico voor mogelijke afwijkingen met risico voor mogelijke overschrijdingen
Totaal De Centrale As 396.038.154 6.084.300 1.657.781 241.237.055 6.653.400 1.420.672 154.801.099 -569.100 155.038.208
Hekkeldepot de Bakkerij 42.640 0 0 21.320 0 0 21.320 0 21.320 ligt op schema ligt op schema
Totaal Depotbeheer 42.640 0 0 21.320 0 0 21.320 0 21.320
ESGL-tunnel Hurdegaryp 8.575.358 42.900 0 0 0 0 8.575.358 42.900 8.575.358 ligt op schema ligt op schema
Project ESGL Extra Sneltrein Gron Lwd 37.618.357 911.600 153.944 37.618.357 911.700 0 0 -100 153.944 ligt op schema ligt op schema
Totaal Extra sneltrein Gron Lwd 46.193.715 954.500 153.944 37.618.357 911.700 0 8.575.358 42.800 8.729.302
Turfroute profielverruiming 9.459.022 1.553.100 0 9.459.022 1.553.100 1.649.686 0 0 -1.649.686 ligt op schema ligt op schema
Electric Only route Bûtenfjild 3.645.147 -40.100 0 3.580.000 20.000 0 65.147 -60.100 65.147 ligt op schema ligt op schema
Totaal Friese Meren Projecten 13.104.169 1.513.000 0 13.039.022 1.573.100 1.649.686 65.147 -60.100 -1.584.539
Hoofdfietsroutes 49.318 396.600 0 0 822.000 0 49.318 -425.400 49.318 ligt op schema ligt op schema
Hoofdfietsroutes N358 Blauforleat - Surhuisterveen 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 ligt op schema ligt op schema
Totaal Hoofdfietsroutes 49.318 596.600 0 0 822.000 0 49.318 -225.400 49.318
N359 Bolsward-A7 aansluiting noordzijde 679.345 650.000 101.544 0 0 0 679.345 650.000 780.889 met risico voor mogelijke afwijkingen met risico voor mogelijke overschrijdingen
N354 Tsienzerbuorren- Dearsum 3.674.735 2.471.900 1.523.076 721.000 381.000 0 2.953.735 2.090.900 4.476.811 ligt op schema met risico voor mogelijke overschrijdingen
Totaal KIP 4.354.080 3.121.900 1.624.619 721.000 381.000 0 3.633.080 2.740.900 5.257.700
Onderzoek en voorbereiding kunstwerken 39.240 60.700 59.068 0 0 0 39.240 60.700 98.307 met risico voor mogelijke afwijkingen ligt op schema
Brug Hallummervaart te Hallum 87.043 100.000 0 0 0 0 87.043 100.000 87.043 ligt op schema ligt op schema
Brug Baard 2.975.084 29.900 6.988 0 0 0 2.975.084 29.900 2.982.072 ligt op schema ligt op schema
Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum 1.823.073 981.300 674.833 0 0 0 1.823.073 981.300 2.497.906 ligt op schema ligt op schema
Brug Kiesterzijl 75.755 100.000 22.560 0 0 0 75.755 100.000 98.315 met risico voor mogelijke afwijkingen met overschrijding
Brug Dronrijp 15.013.570 40.500 10.431 20.000 0 0 14.993.570 40.500 15.004.001 met risico voor mogelijke afwijkingen ligt op schema
Kunstwerken N359 14.978.926 4.144.600 2.841.651 14.352.360 471.000 -224.375 626.566 3.673.600 3.692.592 ligt op schema met risico voor mogelijke overschrijdingen
Vaste brug Hijum 41.962 0 0 0 0 0 41.962 0 41.962 ligt op schema ligt op schema
Prikkedam te Makkinga 57.962 49.700 0 0 0 0 57.962 49.700 57.962 ligt op schema ligt op schema
MPK Bedrijfsvoering 49.500 0 0 49.500 0 0 0 0 0 nvt nvt
Brug Rottum 82.850 150.100 31.800 0 0 0 82.850 150.100 114.650 ligt op schema ligt op schema
Jousterbrug Heerenveen 18.733 121.300 0 0 0 0 18.733 121.300 18.733 ligt op schema ligt op schema
Skarsterbrug 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950 ligt op schema ligt op schema
Gerke Numanbrug Gorredijk 3.950 25.000 0 0 0 0 3.950 25.000 3.950 ligt op schema ligt op schema
Brug Zijlsterrijd Kollum 1.468.393 900.000 569.409 0 0 0 1.468.393 900.000 2.037.802 ligt op schema ligt op schema
Oldetrijnsterbrug 14.112 1.200 0 0 0 0 14.112 1.200 14.112 ligt op schema ligt op schema
Brug Nieuweschoot 26.170 150.000 0 0 0 0 26.170 150.000 26.170 ligt op schema ligt op schema
Brug Mildam 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950 ligt op schema ligt op schema
Brug Oldelamer Munnekeburen 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950 ligt op schema ligt op schema
Brug Zijlroede Lemmer 89.926 10.300 0 0 0 0 89.926 10.300 89.926 ligt op schema ligt op schema
Brug Ravenswoud Appelscha 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950 ligt op schema ligt op schema
Brug Noorder Oudeweg Broek 7.473 81.500 9.902 0 0 0 7.473 81.500 17.375 ligt op schema ligt op schema
Brug Linthorst Homansluis 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950 ligt op schema ligt op schema
Brug Donkerbroek 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950 ligt op schema ligt op schema
Sansleatbrege Terherne 3.312.932 297.100 10.061 100.000 0 0 3.212.932 297.100 3.222.992 ligt op schema ligt op schema
Venekoterbrug 4.300.347 380.200 480 274.401 0 0 4.025.945 380.200 4.026.425 ligt op schema ligt op schema
Koebrug bij Metslawier 856.450 150.000 14.520 0 0 0 856.450 150.000 870.970 met risico voor mogelijke afwijkingen met risico voor mogelijke overschrijdingen
Schreiersbrug 1.952.104 84.900 49.148 1.737.000 -100 0 215.104 85.000 264.252 ligt op schema ligt op schema
Brug Janesloot 236.707 79.600 480 91.309 0 0 145.398 79.600 145.878 ligt op schema ligt op schema
Brug Willem Loresluis 12.010 193.900 4.285 0 0 0 12.010 193.900 16.295 ligt op schema met overschrijding
Aquaduct Ie 0 70.000 0 0 0 0 0 70.000 0 met risico voor mogelijke afwijkingen ligt op schema
Aquaduct Jeltesloot en Galamadammen 16.127 683.900 4.080 0 0 0 16.127 683.900 20.207 met risico voor mogelijke afwijkingen ligt op schema
Frisiabrug 156.701 100.300 8.456 0 0 0 156.701 100.300 165.157 ligt op schema ligt op schema
Visvliet Lauwers 78.760 150.200 18.910 0 0 0 78.760 150.200 97.670 ligt op schema ligt op schema
Friese Sluis Zoutkamp 3.078 100.900 720 0 0 0 3.078 100.900 3.798 met risico voor mogelijke afwijkingen met risico voor mogelijke overschrijdingen
Johan Frisosluis 139 100.000 3.916 0 0 0 139 100.000 4.055 ligt op schema ligt op schema
Stationsbrug Franeker 5.404 50.600 3.772 0 0 0 5.404 50.600 9.176 ligt op schema ligt op schema
Tsjerk Hiddessluizen 2.158.105 2.581.900 890.772 0 0 0 2.158.105 2.581.900 3.048.878 ligt op schema ligt op schema
Convenant Tsjerk Hiddessluizen Harlingen 13.050 371.000 0 0 0 0 13.050 371.000 13.050 ligt op schema ligt op schema
Totaal Kunstwerken (MPK) 49.979.337 12.340.600 5.236.240 16.624.569 470.900 -224.375 33.354.768 11.869.700 38.815.383
N358 Uterwei (Noordelijke deel) 6.552.131 200.000 45.604 1.764.938 136.700 0 4.787.193 63.300 4.832.797 met risico voor mogelijke afwijkingen ligt op schema
Recontructie N359 Lemmer 13.048.726 134.300 3.275 1.333.048 0 0 11.715.678 134.300 11.718.953 met risico voor mogelijke afwijkingen ligt op schema
Totaal MPI 19.600.857 334.300 48.879 3.097.986 136.700 0 16.502.871 197.600 16.551.750
N31 Haak om Leeuwarden 162.227.353 3.372.800 28.025 149.825.892 2.836.200 4.723.252 12.401.460 536.600 7.706.233 ligt op schema ligt op schema
Totaal N31 Haak om Leeuwarden 162.227.353 3.372.800 28.025 149.825.892 2.836.200 4.723.252 12.401.460 536.600 7.706.233
N358 Skieding 11.447.630 200.000 84.942 8.170.559 43.800 36.317 3.277.071 156.200 3.325.695 met risico voor mogelijke afwijkingen met overschrijding
Totaal N358 Skieding 11.447.630 200.000 84.942 8.170.559 43.800 36.317 3.277.071 156.200 3.325.695
N359 drie tunnels 13.324.375 0 -224.375 1.700.000 0 0 11.624.375 0 11.400.000 ligt op schema met risico voor mogelijke overschrijdingen
Totaal N359 3 tunnels 13.324.375 0 -224.375 1.700.000 0 0 11.624.375 0 11.400.000
N381 172.887.938 603.000 22.670 95.604.579 336.700 762.000 77.283.359 266.300 76.544.029 ligt op schema ligt op schema
Totaal N381 172.887.938 603.000 22.670 95.604.579 336.700 762.000 77.283.359 266.300 76.544.029
Oever Polder De Waard 19-14-VB 528.229 143.600 1.931 0 308.100 0 528.229 -164.500 530.160 ligt op schema ligt op schema
Oever Leeuwarden-Zuid 0 1.430.000 22 0 0 0 0 1.430.000 22 ligt op schema ligt op schema
Oever Helomavaart 0 372.800 0 0 0 0 0 372.800 0 ligt op schema ligt op schema
Oever Harlingen 20-04-VB 845.666 115.500 23.000 0 0 0 845.666 115.500 868.666 ligt op schema ligt op schema
Oever Franeker-West 40.462 796.700 3.395 0 0 0 40.462 796.700 43.857 ligt op schema ligt op schema
Oever Franeker-Oost 10.239 972.300 0 0 0 0 10.239 972.300 10.239 ligt op schema ligt op schema
Oever Dronryp-Oost 19-11-VB 2.092.688 316.900 0 195.701 165.000 169.369 1.896.987 151.900 1.727.618 ligt op schema ligt op schema
Oevers VHK Dronryp en Deinum 23-09VB 7.312 620.700 52.694 0 0 0 7.312 620.700 60.006 ligt op schema ligt op schema
Oever Depot Deinum-Skalkewiid 19-42-VB 1.232.360 20.200 96.537 0 537.200 268.131 1.232.360 -517.000 1.060.766 ligt op schema ligt op schema
Oever Wilde Greons en optimalisatie bocht Oost 0 770.000 0 0 0 0 0 770.000 0 ligt op schema ligt op schema
Oever vaarweg Drachten Earnewald 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 0 ligt op schema ligt op schema
Oever vaarweg Drachten Smelle Ie 23 1.465.000 11 0 0 0 23 1.465.000 34 ligt op schema ligt op schema
Oever Kingmatille Zuid 0 1.515.000 0 0 0 0 0 1.515.000 0 ligt op schema ligt op schema
Oever vaarweg Drachten-Ossekop 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 ligt op schema ligt op schema
Grootschalig oeveronderhoud Leeuwarden Zuid 0 305.000 0 0 305.000 0 0 0 0 ligt op schema ligt op schema
Totaal Oeverinvesteringen 4.756.978 9.893.700 177.590 195.701 1.315.300 437.500 4.561.278 8.578.400 4.301.367
Duurzame Openbare Verlichting 2.279.902 302.600 30.258 32.067 0 0 2.247.835 302.600 2.278.093 met risico voor mogelijke afwijkingen ligt op schema
OV plushaltes 208.008 0 0 0 0 0 208.008 0 208.008 ligt op schema ligt op schema
Dris panelen 0 570.000 0 0 0 0 0 570.000 0 ligt op schema ligt op schema
Totaal OV duurzaam 2.487.910 872.600 30.258 32.067 0 0 2.455.843 872.600 2.486.101
RSP Joure 81.765.825 4.810.000 5.731 63.394.755 627.700 675.466 18.371.069 4.182.300 17.701.335 ligt op schema ligt op schema
Totaal RSP Joure 81.765.825 4.810.000 5.731 63.394.755 627.700 675.466 18.371.069 4.182.300 17.701.335
RSP Startkrediet 10.071.873 61.000 0 3.636.174 0 0 6.435.699 61.000 6.435.699 ligt op schema ligt op schema
Totaal RSP startkrediet 10.071.873 61.000 0 3.636.174 0 0 6.435.699 61.000 6.435.699
N917 Selmien Haulerwijk RYP 4.363.119 6.600 0 2.202.891 0 0 2.160.228 6.600 2.160.228 ligt op schema ligt op schema
N369 Drachten-Kootstert: bajon. en fietsover. RYP 2.739.245 16.400 1.215 942.732 0 0 1.796.513 16.400 1.797.728 ligt op schema ligt op schema
N359 Bolsward Workum RYP 4.789.447 3.805.400 312.834 1.218.606 1.690.900 0 3.570.842 2.114.500 3.883.675 met risico voor mogelijke afwijkingen ligt op schema
N355 Twijzel Quatrebras RYP 5.054.584 1.672.200 38.679 2.295.685 196.200 0 2.758.898 1.476.000 2.797.577 ligt op schema met risico voor mogelijke overschrijdingen
N351 Slijkenburg - Wolvega RYP 3.799.913 1.900.000 374.681 3.539.960 600.500 0 259.953 1.299.500 634.635 met risico voor mogelijke afwijkingen ligt op schema
N361 Tytsjerk - Gytsjerk RYP 689.326 0 0 24.191 0 0 665.135 0 665.135 ligt op schema ligt op schema
Bermverharding RYP 980.814 354.200 0 58.425 0 0 922.389 354.200 922.389 met risico voor mogelijke afwijkingen ligt op schema
N351 Wolvega-Oosterwolde uitritten RYP 1.014.567 3.600 0 0 0 0 1.014.567 3.600 1.014.567 ligt op schema ligt op schema
Totaal RYP 23.431.016 7.758.400 727.408 10.282.490 2.487.600 0 13.148.525 5.270.800 13.875.934
N357 Hallum (Doniawei) RYP 2 1.164.694 171.300 13.520 0 0 0 1.164.694 171.300 1.178.214 ligt op schema met risico voor mogelijke overschrijdingen
N924 - Rohel - Echtenerbrug - Oosterzee RYP 2 19.550 144.900 600 0 0 0 19.550 144.900 20.150 ligt op schema ligt op schema
N361 Dokkum - Aldtsjerk RYP 2 76.980 1.986.200 40.760 0 1.341.200 0 76.980 645.000 117.740 ligt op schema ligt op schema
N359 Wyckel (Vogelenzang) RYP 2 33.460 10.000 2.520 0 0 0 33.460 10.000 35.980 ligt op schema ligt op schema
N392 Akkrum - Aldeboarn RYP 2 79.518 -342.300 4.020 0 0 0 79.518 -342.300 83.538 ligt op schema ligt op schema
N355 kom Noardburgum RYP 2 3.814 321.600 13.847 0 383.000 0 3.814 -61.400 17.661 ligt op schema ligt op schema
N355 Kruispunt Burum RYP 2 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 ligt op schema ligt op schema
N353 kruispunt Westvierdeparten RYP 2 53.261 11.700 1.456 0 0 0 53.261 11.700 54.717 ligt op schema ligt op schema
N919 Rijweg RYP 2 42.350 0 0 0 0 0 42.350 0 42.350 ligt op schema ligt op schema
N369 Krp Reitsmastr nabij Harkema RYP 2 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 ligt op schema ligt op schema
N380 Beb kommen Mildam, Nieuwe- en Oudeh RYP2 82.314 7.700 0 0 0 0 82.314 7.700 82.314 ligt op schema ligt op schema
Fietstunnels 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 met risico voor mogelijke afwijkingen met risico voor mogelijke overschrijdingen
N393 Oosterbierum Sexbierum 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 ligt op schema ligt op schema
N361 Trynwalden 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 ligt op schema ligt op schema
Bermmaatregelen 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 ligt op schema ligt op schema
Totaal RYP2 1.555.941 3.071.100 76.723 0 1.724.200 0 1.555.941 1.346.900 1.632.664
Sluis Kornwerderzand 1e fase bruggen 10.278.182 3.321.900 586.874 0 10.000.000 0 10.278.182 -6.678.100 10.865.055 met overschrijding met risico voor mogelijke overschrijdingen
Totaal Sluis/bruggen KWZ 10.278.182 3.321.900 586.874 0 10.000.000 0 10.278.182 -6.678.100 10.865.055
Vaarweg Lemmer-Delfzijl 18.426.612 291.500 0 18.426.612 291.500 343.855 0 0 -343.855 ligt op schema ligt op schema
Totaal Vaarweg Lemmer-Delfzijl 18.426.612 291.500 0 18.426.612 291.500 343.855 0 0 -343.855
Vervanging brug Burgum 23.179.710 -100 -114 23.179.596 0 0 114 -100 0 ligt op schema ligt op schema
Totaal Vervanging brug Burgum 23.179.710 -100 -114 23.179.596 0 0 114 -100 0
Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille 1.058.991 282.800 0 1.058.991 282.800 282.859 0 0 -282.859 ligt op schema ligt op schema
Totaal Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille 1.058.991 282.800 0 1.058.991 282.800 282.859 0 0 -282.859
Bochtverruiming Franeker 278.762 100.000 9.775 0 0 0 278.762 100.000 288.537 ligt op schema ligt op schema
Bochtverruiming Leeuwarden Fonejacht 0 980.000 0 0 0 0 0 980.000 0 ligt op schema ligt op schema
Oevers VH kanaal 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 ligt op schema ligt op schema
Ligplaatsen/wachtvoorziening VH kanaal 102.925 1.118.700 510.088 0 0 0 102.925 1.118.700 613.014 ligt op schema ligt op schema
Bocht Froskepolle VH kanaal 9.622 1.490.400 0 0 0 0 9.622 1.490.400 9.622 ligt op schema ligt op schema
Totaal VH-kanaal 891.309 4.189.100 519.863 0 0 0 891.309 4.189.100 1.411.172
Totaal Projecten 1.096.660.601 73.261.900 11.455.843 699.213.052 35.640.200 11.453.364 397.447.549 37.621.700 397.450.028
Eindtotaal 1.194.867.995 142.551.900 26.098.440 748.646.390 59.342.700 11.686.944 446.221.605 83.209.200 460.633.101