Overzicht van lasten en baten in de begroting

3.3 Overzicht van lasten en baten in de begroting

Terug naar navigatie - 3.3 Overzicht van lasten en baten in de begroting

Het overzicht van lasten en baten is het onderdeel waarin is aangegeven tot welke bedragen Provinciale Staten de begroting 2023 vaststellen. Er zijn twee overzichten opge¬no¬men: het eerste overzicht betreft lasten en baten in de exploitatiebegroting (beleidsprogramma’s), het tweede overzicht betreft uitgaven en bijdragen van derden met betrekking tot investe¬ringen. 

Hieronder zijn de lasten en baten gesplitst in structurele en niet structurele budgetten. Budgetten met een einddatum worden als niet-structureel aangemerkt. Deze indeling wordt zowel bij de lasten als bij de baten gehanteerd. 

I - Overzicht van lasten en baten programma’s

Terug naar navigatie - I - Overzicht van lasten en baten programma’s
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma 1 – Bestuur
Lasten
Structureel 7.733 9.472 9.672 8.953 8.895 8.895
Niet structureel 9.844 10.018 10.113 9.676 9.626 9.626
Totaal Lasten 17.577 19.490 19.785 18.629 18.521 18.521
Baten
Structureel 1.173 1.160 1.160 706 706 706
Niet structureel 683 21 0 0 0 0
Totaal Baten 1.856 1.181 1.160 706 706 706
Saldo 15.721 18.309 18.624 17.923 17.814 17.814
Vorming van reserves (lasten) 600 5 0 0 0 0
Beschikking over reserves (baten) 66 275 275 50 0 0
Saldo programma 1 16.255 18.039 18.349 17.873 17.814 17.814
Programma 2 – Infrastructuur
Lasten
Structureel 74.904 88.691 94.801 87.593 88.268 88.007
Niet structureel 28.043 53.345 41.002 24.786 9.330 8.275
Totaal Lasten 102.948 142.036 135.803 112.379 97.598 96.282
Baten
Structureel 2.760 3.346 2.816 2.816 2.816 2.816
Niet structureel 13.735 3.499 10.548 0 1.000 0
Totaal Baten 16.494 6.845 13.364 2.816 3.816 2.816
Saldo 86.453 135.191 122.439 109.563 93.781 93.466
Vorming van reserves (lasten) 26.421 4.314 1.103 2.711 290 0
Beschikking over reserves (baten) 29.833 53.404 26.064 25.674 10.666 9.986
Saldo programma 2 83.042 86.101 97.477 86.599 83.406 83.479
Programma 3 – Omgeving
Lasten
Structureel 56.969 83.727 71.214 67.852 67.377 77.914
Niet structureel 32.348 89.107 33.175 24.413 25.560 6.885
Totaal Lasten 89.317 172.834 104.388 92.265 92.937 84.799
Baten
Structureel 5.733 2.705 2.776 2.255 2.255 2.255
Niet structureel 8.479 46.358 17.983 20.485 14.023 1.842
Totaal Baten 14.212 49.063 20.760 22.740 16.278 4.097
Saldo 75.105 123.772 83.629 69.524 76.659 80.702
Vorming van reserves (lasten) 28.804 24.488 9.808 1.480 122 -9
Beschikking over reserves (baten) 22.015 68.283 21.537 5.333 11.688 11.857
Saldo programma 3 81.894 79.977 71.899 65.672 65.094 68.836
Programma 4 – Economie
Lasten
Structureel 3.320 3.406 3.453 3.319 3.784 3.784
Niet structureel 29.230 39.002 20.503 4.919 753 150
Totaal Lasten 32.550 42.408 23.956 8.237 4.537 3.934
Baten
Structureel 386 228 272 272 272 272
Niet structureel 2.778 4.035 1.475 1.311 218 100
Totaal Baten 3.164 4.263 1.748 1.584 491 372
Saldo 29.386 38.145 22.208 6.654 4.047 3.562
Vorming van reserves (lasten) 16.989 4.142 1.313 0 0 0
Beschikking over reserves (baten) 19.889 22.911 7.141 2.124 50 50
Saldo programma 4 26.486 19.377 16.380 4.529 3.997 3.512
Programma 5 – Mienskip
Lasten
Structureel 32.106 35.049 34.068 33.858 33.728 31.947
Niet structureel 21.433 41.998 22.114 12.674 741 656
Totaal Lasten 53.539 77.046 56.183 46.532 34.469 32.603
Baten
Structureel 19 17 17 17 17 17
Niet structureel 3.290 2.508 575 475 138 0
Totaal Baten 3.310 2.524 591 491 155 17
Saldo 50.229 74.522 55.592 46.041 34.314 32.587
Vorming van reserves (lasten) 23.344 2.131 837 70 0 0
Beschikking over reserves (baten) 19.334 22.749 9.367 4.636 111 0
Saldo programma 5 54.240 53.904 47.061 41.475 34.203 32.587
Programma 6 – Bedrijfsvoering
Lasten
Structureel 41.131 41.144 41.452 36.638 33.269 32.618
Niet structureel 650 944 125 0 0 0
Totaal Lasten 41.781 42.088 41.577 36.638 33.269 32.618
Baten
Structureel 307 285 94 94 94 94
Niet structureel 179 0 0 0 0 0
Totaal Baten 486 285 94 94 94 94
Saldo 41.295 41.802 41.483 36.544 33.175 32.524
Vorming van reserves (lasten) 3.247 1.746 570 228 228 228
Beschikking over reserves (baten) 1.931 2.803 1.220 226 567 60
Saldo programma 6 42.611 40.745 40.834 36.546 32.836 32.693
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lasten
Structureel 2.403 2.002 2.881 11.546 20.390 28.556
Niet structureel 5.104 33.419 25.472 11.267 14.220 3.622
Totaal Lasten 7.507 35.421 28.353 22.812 34.610 32.178
Baten
Structureel 287.733 300.268 301.577 310.174 312.548 303.731
Niet structureel 20.700 24.529 25.344 21.331 18.666 18.417
Totaal Baten 308.433 324.797 326.921 331.504 331.214 322.147
Saldo -300.926 -289.377 -298.567 -308.692 -296.603 -289.970
Vorming van reserves (lasten) 20.308 11.749 11.304 5.871 5.474 7.075
Beschikking over reserves (baten) 69.955 73.643 51.137 5.400 12.739 2.257
Saldo algemene dekkingsmiddelen -350.573 -351.271 -338.400 -308.221 -303.868 -285.152
Overhead
Lasten
Overhead* 40.204 43.652 46.139 43.126 43.234 42.671
Totaal Lasten 40.204 43.652 46.139 43.126 43.234 42.671
Baten
Overhead 2.502 1.455 990 846 171 171
Totaal Baten 2.502 1.455 990 846 171 171
Saldo overhead 37.702 42.196 45.149 42.280 43.064 42.500
Totaal programma’s
Lasten
Structureel 258.610 274.963 273.684 272.316 288.235 305.155
Niet structureel 126.815 300.011 182.500 108.302 70.940 38.451
Totaal Lasten 385.424 574.973 456.184 380.617 359.175 343.605
Baten
Structureel 299.877 308.728 308.973 316.564 318.876 310.059
Niet structureel 50.581 81.685 56.655 44.218 34.048 20.361
Totaal Baten 350.458 390.413 365.628 360.781 352.924 330.420
Saldo 34.966 184.561 90.556 19.836 6.251 13.185
Vorming van reserves (lasten) 119.714 48.576 24.935 10.359 6.115 7.294
Beschikking over reserves (baten) 163.022 244.068 116.741 43.443 35.820 24.210
Begrotingssaldo -8.342 -10.931 -1.250 -13.248 -23.455 -3.731

* In de post overhead is de totale overhead meegenomen (programma 1, 6 en 7) 

Een negatief resultaat na bestemming is een positief begrotingssaldo aangezien hier uitgegaan wordt van lasten minus baten.

II - Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden 2022

Terug naar navigatie - II - Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden 2022
Totaal Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bedragen x € 1.000,-
Programma 1 - Bestuur
Uitgaven 80 80 0 0 0 0
Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0
Saldo programma 1 80 80 0 0 0 0
Programma 2 - Infrastructuur
Uitgaven 364.438 167.584 77.666 60.361 21.847 36.979
Bijdragen van derden 168.978 73.676 33.478 30.824 31.000 0
Saldo programma 2 195.460 93.908 44.188 29.537 -9.153 36.979
Programma 3 - Omgeving
Uitgaven 153.971 128.417 19.293 6.225 0 36
Bijdragen van derden 136.964 103.386 18.528 14.484 60 507
Saldo programma 3 17.007 25.031 765 -8.261 -60 -471
Programma 4 - Economie
Uitgaven 21.698 21.515 90 94 0 0
Bijdragen van derden 6.126 5.788 254 28 28 28
Saldo programma 4 15.572 15.727 -164 66 -28 -28
Programma 5 - Mienskip
Uitgaven 88 88 0 0 0 0
Bijdragen van derden 88 88 0 0 0 0
Saldo programma 5 0 0 0 0 0 0
Programma 6 - Bedrijfsvoering
Uitgaven 1.301 1.301 0 0 0 0
Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0
Saldo programma 6 1.301 1.301 0 0 0 0
Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Uitgaven 75.672 41.894 8.444 8.444 8.444 8.444
Bijdragen van derden 98.828 80.424 4.601 4.601 4.601 4.601
Saldo programma 7 -23.156 -38.530 3.843 3.843 3.843 3.843
Totaal programma’s en bedrijfsvoering
Uitgaven 617.248 360.879 105.493 75.124 30.292 45.459
Bijdragen van derden 410.985 263.362 56.861 49.937 35.689 5.136
Saldo 206.263 97.517 48.632 25.187 -5.397 40.323

*) Investeringen inclusief aandelen, leningen en inrichtingsprojecten