Bijlage 3. Verloop vaste activa

bedragen x € 1.000,- Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Immateriële vaste activa
IMA bijdragen aan activa van derden 1.115 325 325 325 325 325
Overige investeringen met economisch nut
MA: gronden en terreinen 39.994 75.400 73.925 73.825 73.724 73.213
MA: bedrijfsgebouwen 64.184 68.878 66.430 64.203 61.844 59.489
MA: vervoermiddelen 2.030 1.911 1.803 1.704 1.606 1.508
MA: machines, apparaten en installaties 3.837 2.747 1.646 824 601 428
MA: overig 3.070 6.933 6.354 5.776 5.219 4.661
113.115 155.869 150.159 146.333 142.995 139.299
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
MA: grond-, weg- en waterbouwkundige werken 331.039 384.773 416.529 434.056 411.769 442.901
Financiële vaste activa
FA: kapitaalverstrekking aan deelnemingen 128.380 159.826 159.826 159.826 159.826 159.826
FA: leningen aan openbare lichamen 38.275 37.675 30.075 9.475 1.000 400
FA: leningen aan deelnemingen 330.550 320.718 316.207 311.699 307.098 302.497
FA: overige langlopende leningen 38.128 37.600 37.345 37.317 37.289 37.261
535.333 518.181 513.408 508.852 504.215 499.585
totaal vaste activa 980.602 1.059.149 1.080.421 1.089.566 1.059.304 1.082.110