Bijlage 12. Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022
Kwaliteit openbaar bestuur Opkomst verkiezingen Tweede Kamer - - - 80,40% -
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten - 59,10% - - -
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad 57,90% - - - 53,80%
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kwaliteit openbaar bestuur Aantal gemeenten onder preventief toezicht 1 0 0 0 0 0
% gemeenten onder preventief toezicht 4,20% 0% 0% 0% 0% 0%

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020
Mobiliteit Klantwaardering Openbaar Vervoer 7,6 7,7 7,8 7,7 7,9*
* alleen in Q1 gemeten als gevolg van Corona

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden Aantal hectare nieuwe natuur verworven (NNN) 70 143 134 122 111 55
Aantal hectare nieuwe natuur ingericht (NNN) 159 267 696 585 372 0
Aantal hectare natuurgebied in gesubsidieerd beheer (SVNL) 60.076 58.146 58.194 58.212 59.056 66.535
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit 0% 0% 0% 0% 12,5%*
* 3 van de 24 waterlichamen voldoen
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020
Emissie van broeikasgassen Totale emissie broeikasgassen (C02) (in 1000 ton) 4.451,5 4.265,0 4.320,2 4.069,3 3.814,9
Energieneutraliteit Productie hernieuwbare energie (in PJ) 6,3 6,8 7,7 8,3 8,6

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020
Werkgelegenheid Verhouding werkzame beroepsbevolking en totale beroepsbevolking (in %) 93,70% 94,90% 96,10% 96,80% 96,10%
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019* 2020*
Bruto Regionaal Product Toename BRP ten opzichte van vorig jaar (in %) 1,20% 3,60% 4,60% 6,00% -1,00%
* voorlopige cijfers

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Onderwerp Indicatoren 2017 2018 2019 2020 2021
Restauratie-volume Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ (in absoluut aantal monumenten) 196 226 245 172 181