Begroting 2023 in één oogopslag

In de begroting staan de uitgaven en inkomsten die de provincie voor 2023 verwacht. Het gaat om 482,4 miljoen euro. De verwachte inkomsten voor 2023 komen uit het Provinciefonds, de Opcenten van de motorrijtuigenbelasting en uit Overige inkomstenbronnen. De provincie wil in 2023 investeren in de Infrastructuur, Omgeving, Economie, Mienskip, Bestuur, Bedrijfsvoering en heeft Overige uitgaven.