Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Inleiding

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen. 

Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen. 

Exploitatie x € 1.000,-
Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
2 Infrastructuur 552 50
3 Omgeving 7.369
4 Economie 354
5 Mienskip 143 50
Totaal lasten 8.418 100
Baten
2 Infrastructuur 552 50
3 Omgeving 7.369
4 Economie 354
5 Mienskip 143 50
Totaal baten 8.418 100

Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen. 

Investeringen x € 1.000,-
Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
2 Infrastructuur 619
3 Omgeving 511
Totaal lasten 1.130
Baten
2 Infrastructuur 619
3 Omgeving 511
Totaal baten 1.130

Investeringen actualisatie

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen. 

Investeringen x € 1.000,-
Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
2 Infrastructuur -296 -103 29 345
Totaal lasten -296 -103 29 345
Baten
2 Infrastructuur -296 -103 29 345
Totaal baten -296 -103 29 345

Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-
Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
3 Omgeving -126
5 Mienskip 1 5 -1 -2 -2
7 Stelpost nominaal 125 -5 1 2 2
Begrotingssaldo
Totaal lasten 0 0 0 0 0

Lastneming subsidies

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
3 Omgeving 84 284 -200
5 Mienskip 495 -275 -275
Totaal lasten 579 9 -475
Baten
3 Omgeving 84 284 -200
5 Mienskip 495 -275 -275
Totaal baten 579 9 -475

Schuiven binnen programma

Binnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.

Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

In onderstaande tabel zijn de mutaties binnen de reserve Breed Cofinancieringsbudget per programma opgenomen.

Exploitatie x € 1.000,-
Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
R. BCB P3 POP 3 SP mr 3 JoLa jonge landbouwers -93
R. BCB P3 POP 3 SP mr 2 fysieke investeringen -27
R. BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten EU bijdrage -150
R. BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten 150
R. BCB P3 POP 3 Overcommittering 120
Totaal lasten 0
Baten
R. BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten EU bijdrage -150
R. BCB P3 POP 3 Overcommittering 120
R. BCB P3 POP 3 SP mr 2 fysieke investeringen -27
R. BCB P3 POP 3 Uitvoeringskosten 150
R. BCB P3 POP 3 SP mr 3 JoLa jonge landbouwers -93
Totaal baten 0