Bijlage 7. Prestatie indicatoren BBV

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kwaliteit openbaar bestuur Opkomst verkiezingen Tweede Kamer nvt nvt nvt 80,4% nvt nvt
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten nvt 59,1% nvt nvt nvt 65,5%
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad 57,9% nvt nvt nvt 54,8% nvt
Aantal gemeenten onder preventief toezicht 0 0 0 0 0 0
 % gemeenten onder preventief toezicht 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mobiliteit Klantwaardering Openbaar Vervoer 7,8 7,7 7,8* 7,9 7,7 nnb
* alleen in Q1 gemeten als gevolg van Corona

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden Aantal hectare nieuwe natuur verworven (NNN) ** 135 123 111 61 109 76
Aantal hectare nieuwe natuur ingericht (NNN) ** 696 585 371 0 163 107
Aantal hectare natuur in gesubsidieerd beheer (SVNL) ** 58.194 58.212 59.096 62.513 62.587 62.642
** Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit 0% 0% 0% 0% 0% nnb
Emissie van broeikasgassen  Totale emissie broeikasgassen (C02) (in 1000 ton) * 4.286 3.999 3.703 3.726 3.443 nnb
Energieneutraliteit  Productie hernieuwbare energie (in PJ) * 7,7 8,2 9,1 11,7 nnb nnb
* Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Werkgelegenheid Bruto arbeidsparticipatie (in %)    69,9%  70,6%  70,2% 72,80% 74,20% nnb
Bruto Regionaal Product Toename BRP ten opzichte van vorig jaar (in %)   4,6%  6,1% -0,1%* 6,9%* nnb nnb
Restauratie-volume Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ (in percentages van het totaal %) 16,40% 15,10% 9,30% 9,20% 8,40% nnb
* Voorlopige cijfers